แบบว่า องค์ (ใยไหม) ลง ซะหน่อยๆ

หากถาม รักมากไหม ที่ตอบได้ ในตอนนี้
ไม่มากน้อย รักแค่พอดี แต่รักนี้ มีอีกนาน

 

หวั่นไหว หรือสงสัย เรื่องในใจ คิดไขขาน
แต่ความรัก เป็นเรื่องกาล เวลาผ่าน จักคลี่คลาย

 

หากถาม รักมากไหม ที่ตอบได้ในตอนนี้
ใจดวง เดียวที่มี มอบให้ไว้ ไปครอบครอง