แรมหนึ่งค่ำเดือนสิบสอง
แอบมองแสงดาวบนฟ้า
ระยิบระยับวับดาวพร่างพราวบนนภา
ฝากดาวสื่อใจไปอีกฝั่งฟ้าให้เธอหลับฝันดี