ล่วงมาถึงสามค่ำเดือนสิบสอง

น้ำในคลองยังคงไม่ลดหาย

และชีวิตก็ต้องสู้กันต่อไป

แต่ยังไงก็อยากให้หลับฝันดี