ภาษีเงินได้นิติบุคคลปี 2558

ใกล้ถึงวันสุดท้ายของการนำส่งภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี(ภงด.51)แล้วนะคะ … กำหนดนำส่งภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2558 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้น 1 ม.ค สิ้นสุด 31 ธ.ค

ปีนี้ผู้ประกอบการขนาดเล็ก(ทุนชำระแล้วไม่เกิน 5 ล้านบาทและรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาท) มีเฮ เพราะหากมีกำไรสุทธิตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไปแต่ไม่เกิน 3 ล้านบาท เสียภาษี 15% ซึ่งน้อยกว่าปีที่แล้วที่เสียในอัตรา 20%

150819_ภงด.นิติบุคคลปี 2558(แก้ไข)

ว่าแล้วก็อย่าลืมนำส่งแบบภงด.51 โดยใช้เรทอัตราภาษีใหม่กันด้วยนะคะ  เดี๋ยวจะหาว่าแอดมินไม่เตือน (^_^)