ช่วงนี้ใกล้ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีแล้วนะคะ (แบบภงด.94) มีหลายคนสอบถามกันเข้ามาเกี่ยวกับการยื่นภาษี วันนี้ทางสำนักงานเลยจะมาบอกเกี่ยวกับแบบนำส่งภาษีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก่อนค่ะ

แบบนำส่งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีด้วยกัน 3 แบบ ดังนี้

  1. ภ.ง.ด.94 ใช้สำหรับผู้มีเงินได้ ตามมาตรา 40(5)-(8) ต้องยื่นแบบเพื่อเสียภาษีเงินได้ของงวด ม.ค.-มิ.ย. ภายในเดือน ก.ย. ปีเดียวกัน (เป็นการเสียภาษีครึ่งปี สำหรับคนไม่มีเงินเดือน แต่มีรายได้อย่างอื่น เช่น ค่าเช่า ขายที่ดินได้)
  2. ภ.ง.ด.91 ใช้สำหรับผู้มีเงินได้ประเภท “เงินเดือน” อย่างเดียวให้ยื่นแบบเพื่อเสียภาษีเงินได้ของทั้งปี (ครั้งเดียว) ภายในเดือน มี.ค.ของปีถัดไป
  3. ภ.ง.ด.90 ใช้สำหรับผู้มีเงินได้ประเภทที่มิใช่เงินเดือน หรือมีเงินได้ 2 ประเภท ขึ้นไป (สำหรับคนมีเงินเดือนและมีรายได้อื่นด้วย เช่น ค่าเช่า ขายที่ดินได้ ประกอบวิชาชีพอิสระ เป็นต้น)

วันนี้จัดแบบเบาๆก่อนนะคะ พรุ่งนี้จะมาพูดถึงประเภทของเงินได้พีงประเมินกันค่ะ ^^

#ภาษีครึ่งปี #ภงด94 #ภงด90 #ภงด91 #ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา#Seriesภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา