มีตำแหน่งงานมาฝากครับ บริษัทที่ภัทรทำงานอยู่เอง (คราวนี้ไม่ใช่ Head Hunter ฝากหา หุ๊ๆ)

System Analyst/ Programmer Analyst/ Database Programmer (1 ตำแหน่ง)

 • Qualification:
  • Male/ Femail, Age between 24 to 30 years old
  • Education : Master or Benchlor degree in  Computer Science, Mathematics Science, MIS or related fields
  • 1-5 years of experience in applied position.
  • Computer Skill :
   • Visual Basic (6.0/ .NET/ VBA-Excel/ VB Script), SQL, DML
   • VS Studio 98, VS Studio 2005, SQL Server 2000, Windows XP, Crystal Report, MS Office 2003.
   • Relational Database, File Processing, XP Programming, Client/Server
  • Characteristic :
   • Proactive working
   • Love to lern new technology
   • Can work under pressure or can reach the goal under the limited time line.
  • Good command of English both written, reading and spoken.

    If you are confident that you have potential and qualifications compliance with our requirement, please apply directly to Khun Nuchchanat/HR Executive and submit your curricula vitae in English to:

PL Asia Pacific (Thailand) Ltd.
2 Ploenchit Center, 6th Floor
Sukhumvit Road, Klong Toey Bangkok 10110
Tel: 02-656-8430 Fax: 02-656-8799
E-mail : NuchchanatK at pharmalink.com

ส่งเข้ามากันไวๆเน้อ