เรื่องก้อมีอยู่ว่า มีเพื่อนร่วมงานผมหนึ่งท่าน ต้องการ “หาวันของสัปดาห์” จากวันที่ที่ระบุไว้ผมก็จัดให้ ดังภาพด่านล่างสุด

อธิบายพอสังเขป จากสูตรที่เห็นคือ เราจะใช้ฟังก์ชัน WEEKDAY เพื่อหาวันของสัปดาห์ โดย สูตรนี้จะให้ผลลัพธ์เป็น 1 – 7 (เริ่มจากวันอาทิตย์ – เสาร์) เมื่อได้ค่ามาแล้ว เราจึงให้ ฟังก์ชัน CHOOSE เพื่อนำค่าผลลัพธ์ที่ได้ (1-7) มาเลือก วันลิสต์ ของวันที่ที่เราใส่ไว้

Find Weekday from Date

ปล ผมก็ไม่แน่ใจว่ามีวิธีอื่นอีกหรือไม่นะครับใครมีวิธีดีๆ ก็ฝากไว้ในคอมเม้นต์ได้เน้อ