วันนี้มีโอกาสนั่งดูทีวี (อืมใช้คำว่ามีโอกาส หนะถูกแล้ว)  น่าแปลกใจตรงที่ว่า เนื้อหามีจุดรวมตรงที่

 “มุ่งมั่น ตั้งใจ และ พยายาม ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบ เดี๋ยวนี้”

 

สวัสดี