เดือนสิบสอง แรมสองค่ำ
ยังคงทำงานหนักเหลือแสน
กระซิบฝากแสงจันทร์เป็นตัวแทน
พาเธอไปในดินแดนแห่งฝันดี