อยู่ดีๆก็อยากเขียนก็เขียนหน่อย

 

สักวา หากว่า จะเป็นได้

จะเสกสร้าง สิ่งใด ที่หมายหวัง

จะเสกสั่ง สิ่งใดใด ให้เป็นดัง

ให้สมดั่ง ตั้งใจ ทุกประการ

 

แม้หากว่า จะต้องพ- ยยามยาก

แม้ต้องบาก แบกแรง สุดแสนเข็น

จะไม่ท้อ ย่อถอย แม้ยากเย็น

ให้ได้เห็น ถึงความ ตั้งใจเอย…..