จาก คราวก่อนไป อัพไว้ที่บ้านหลังโน้น single is ok  คราวนี้ได้ ต้นฉบับเป็น mp3 มาแล้วบวกกับแอบไปเจอ audio player plug – in มาพอดี เลยเอามาให้ฟังกัน

[audio:single_is_OK.mp3]