โดดเดี่ยว เดียวดาย ใจเหงา
คอยเฝ้า แต่เพียง คิดถึง
จะมี ใครมา คำนึง
เติมรัก ลึกซึ้ง ในใจ

วันวาน แห่งความ เหว่ว้า
นำพา  อุรา หม่นหมอง
อยากมี ความรัก จับจอง
ทุกห้อง หัวใจ ในกาย

สองคน เคียงข้าง ความหมาย
เติมใจ สองใจ ในฝัน
เดินคู่ เคียงกัน และกัน
เติมฝัน ทุกวัน เวลา

ปล. อยากได้ให้ 2x3x4x3x2 แต่หมดพลังแล้ว