จำได้คุ้นๆว่า lew เคยเล่นไว้ครั้งนึง เลยเล่นมั่ง ไม่มีอะไรมากหรอก

patrwebsitegraph.JPG

What do the colors mean?
blue: for links (the A tag)
red: for tables (TABLE, TR and TD tags)
green: for the DIV tag
violet: for images (the IMG tag)
yellow: for forms (FORM, INPUT, TEXTAREA, SELECT and OPTION tags)
orange: for linebreaks and blockquotes (BR, P, and BLOCKQUOTE tags)
black: the HTML tag, the root node
gray: all other tags

ใครอยากเล่นบ้างก็ลองไปที่ Websites as graphs ดูนะ