ต่อหน้าท่านขณะนี้
คืออัลบัมของวงดนตรี “ภูมิจิต”

found and lost by PoomJit

ง่ายๆสั้นๆ รายละเีอียด ตามเอาเองที่

http://hi5.com/friend/group/2598788–POOMJIT%2BBAND–front-html

http://www.myspace.com/poomjit

http://poomjit.multiply.com

 

ราตรีสวัสดิ์ครับผม